ข่าวสารจากสมาคม

News

ข่าวสารจากสมาคม

บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียน

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สนุกสนานและตื่นเต้นสุดๆ โดยเฉพาะช่วง highlight ของงาน "กิจกรรมจับฉลากลุ้นรับของรางวัล" ต้องขอขอบพระคุณของรางวัลจากคณะกรรมการฯ และ sponsor ใจดีทุกท่านนะคะ