ข่าวสารจากสมาคม

News

ข่าวสารจากสมาคม

ผู้แทนชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ ได้มอบเงิน 100,000บาท ให้แก่ชมรมฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

31 ตุลาคม 2560 ผู้แทนชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯ ได้มอบเงิน 100,000บาท จากรายได้ขายเสื้อที่ได้รับบริจาค 200 ตัว และจากที่เมืองโบราณบริจาคค่าใช้จ่ายที่จัดปั่นเมืองโบราณให้แก่ชมรมฯ รวมถึงรายได้เล็กๆน้อยๆจากการจัดทริปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แก่โรงเรียนปิยมาตย์ ในเครืออุร์สุลิน จ. พะเยา เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในงานการเรียนการสอนค่ะขออนุโมทนาสาธุแก่ชาวชมรมจักรยานมาแตร์เดอีฯทุกท่านนะคะ