ข่าวสารจากสมาคม

News

ข่าวสารจากสมาคม

ประชุมใหญ่สมาคมประจำปี 2560 Get Together...Stronger

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ประชุมใหญ่สมาคมประจำปี 2560 "Get Together...Stronger" ความตั้งใจหลักของทีมงานสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ทุกๆกิจกรรมตลอดปีที่ผ่ามมาเราต่างมุ่งหวังว่าขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยให้พี่ๆน้องๆและเพื่อนๆมาแตร์ฯได้กลับมาพบกัน ได้ร่วมแชร์ ร่วมแบ่งปัน สนุกด้วยกัน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมสืบทอดจิตตารมย์เซอร์เวียมไปด้วยกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นคงเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มี "ผู้แทนรุ่น" ของเราค่ะ พี่ๆน้องๆผู้แทนรุ่นคือแรงสำคัญที่ช่วยให้ทุกๆกิจกรรมของเราสำเร็จได้ ทีมงานสมาคมนักเรียนเก่าฯขอขอบพระคุณทุกๆแรงสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆผู้แทนรุ่นมากๆนะคะ ทุกท่านสุดยอดมากๆค่ะ