ข่าวสารจากสมาคม

News

ข่าวสารจากสมาคม

งานสวยได้กุศล ครั้งที่ 26

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล ครั้งที่ 26 "มอบและแบ่งปันความสุข" ให้แก่เด็กๆของบ้านเทพ ด้วยการบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ อาหาร ทั้งของใหม่จากโรงงาน หรือ ของมือสองคุณภาพดี ของที่เราไม่ใช้แล้ว สามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อีกมากมาย ร่วมแบ่งปันความสุข และส่งต่อการศึกษาให้แก่เด็กๆของบ้านเทพต่อไป