คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆ มาตั้งแตปี พ.ศ. 2472 จากนั้นก็มีการประชุมพบปะกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ต่อมาที่ประชุมเห็นว่ามีสมาชิกศิษย์เก่าเพิ่มพอสมควร น่าที่จะตั้งเป็นชมรม เพื่อให้รวมตัวกันมั่นคงขึ้น สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆ มาตั้งแตปี พ.ศ. 2472 จากนั้นก็มีการประชุมพบปะกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ต่อมาที่ประชุมเห็นว่ามีสมาชิกศิษย์เก่าเพิ่มพอสมควร น่าที่จะตั้งเป็นชมรม เพื่อให้รวมตัวกันมั่นคงขึ้น