ความเป็นมาของมูลนิธิ

สนับสนุนมูลนิธิ

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย โมนา ศิวรังสรรค์ MD60

"หลังจากครูเกษียณ ครูก็เลยมาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานให้กับชุมชน (ชุมชนเรวดี โซน 3) โครงการที่ครูเขียนเสนอและทำให้กับชุมชน ก็มีโครงการ 'คุณธรรมนำชีวิต' โดยให้เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนเรียนธรรมะ นั่งสมาธิ จากวันแรกที่มีคนแค่ 3-4 คน วันนี้ก็ไปได้ดี มีคนมาเรียนมากกว่า 60 คน…

…จนสามารถตั้งเป็นชมรม ‘คุณธรรมนำชีวิต’ ไปแล้ว อีกโครงการก็คือ โครงการ 'ให้อาชีพชุมชน' โดยได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลมา 350,000 บาท เพื่อมาสอนอาชีพให้กับชุมชน เช่น เพาะเห็ดฟาง สนุกมาก ชาวบ้านมาทำกัน 50-60 หลังคาเรือน ทำไปก็ได้ผลดี และเราก็ขายได้ ชุมชนก็สนุก อีกหน้าที่ก็คือ ครูเป็น อสม. ของสาธารณสุข ทำโครงการอยู่ที่บ้าน คือชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันของคนในชุมชน และทำรายงานส่งสาธารณสุข" คุณครูวรรณา บุปผาทอง เล่าให้ฟังถึงชีวิตหลังเกษียณที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

งานทั้งหมดนี้เป็นงานที่คุณครูทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ทุกงานล้วนทำด้วยใจ ไม่มีรายได้ ถือเป็นแบบอย่าง ของครูสูงวัยที่ดำเนินชีวิตอย่างสง่างาม และมีคุณค่าแม้มีความเจ็บป่วยทางกาย แต่จิตใจของครูก็ยังเข้มแข็ง และยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

เมื่อพูดถึงคุณครูที่เกษียณอายุแล้ว ศิษย์เก่าหลายๆ ท่านอาจจะจำได้ถึงการเริ่มสร้าง ‘กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ’ เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว กองทุนนี้ได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าอย่างดียื่ง และสวัสดิการที่ได้มอบให้กับคุณครูก็สามารถเพิ่มพูนขึ้นเรื่อบๆ ตามยอดเงินต้นที่มี ปัจจุบัน ‘กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ’ รวมอยู่ในมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย และยังคงมีสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นผู้ดูแลอยู่ ศักยภาพของกองทุนในปัจจุบันนั้น เราสามารถช่วยค่ารักษาพยาบาลให้คุณครูที่เกษียณอายุแล้ว ท่านละ 36,000 บาท และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณครูท่านละ 40,000 บาทต่อเดือน อนึ่ง กองทุนนี้สนับสนุนครูที่เกษียณอายุจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และได้ทำงานที่โรงเรียนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หากนักเรียนเก่าท่านใดเห็นความจำเป็นให้มูลนิธิฯ สนับสนุนคุณครูท่านใดที่เคยสอนที่โรงเรียน แต่ไม่ได้เกษียณอายุที่โรงเรียน ก็สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม จึงเห็นได้ว่าหากได้รับการสนับสนุนมากเท่าใด ความช่วยเหลือที่ส่งต่อ ตามความจำเป็นก็จะกระทำได้มากขึ้นเท่านั้น

Poem

ตั้งแต่เล็กจนโต ลูกศิษย์ทุกคนได้ร้องเพลง ‘พระคุณที่สาม’ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูในวันไหว้ครูทุกปี บัดนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายต่างเติบโตและพอที่จะดูแลตัวเองได้ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราลูกศิษย์จะได้แสดงกตเวทิตาให้กับคุณครูของเรา และได้ทำในสิ่งที่เราเคยร้องในสมัยที่เรายังเด็ก? ส่วนหนึ่งของเงินที่มูลนิธิมาแตร์ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์ฯ ได้นำไปใช้เพื่อดูแลครูที่เกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 15 ท่าน นับเป็นค่าใช้จ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท ศิษย์เก่าท่านใดที่มีความระลึกถึงครูที่เคยสอนเรามาและอยากทดแทน ‘พระคุณที่สาม’ สามารถบริจาคเงินมาที่มูลนิธิมาแตร์ฯ (กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ) ด้วยการดาว์นโหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกรายละเอียดแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิฯ


มูลนิธิมาแตร์เดอี
MATER DEI INSTITUTE FOUNDATION
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330