เจ้านายน้อยๆ ณ รร.ของเรา

ในหลวงของเรา

เจ้านายน้อยๆ ณ รร.ของเรา

เมื่อปีพ.ศ.2473 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงนำพระโอรส คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล มาเข้าเรียนชั้น Kindergarten ทรงศึกษาอยู่ 2 ปีจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพราะโรงเรียนมีกฎรับนักเรียนชาย จนกระทั่งมีอายุถึง 7 ขวบเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2476 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงนำพระโอรสพระองค์ที่สอง คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเข้าเรียนในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาแมร์มารี เจมมะ พี่นี่ ได้บันทึกถึงภาพประทับใจที่ท่านจำได้ โดยเล่าไว้ในหนังสือครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียนว่า ในวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเสด็จเข้ามาเรียนนั้น "สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงถือของเล่นไว้ในพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทรงจูง (แกมลาก) พระอนุชาธิราช ซึ่งทรงถือของเล่นไว้ในพระหัตถ์เช่นกัน แต่ทรงมีทีท่าขัดขืนไม่อยากก้าวเดินข้ามสะพานมาสู่ชั้นเรียน พร้อมกับหันพระพักตร์กลับไปดูรถที่มาส่งอย่างอาลัยอาวรณ์ แต่สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงแข็งแกร่งกว่าในการจูงพระอนุชาธิราช มาจนพบมาแมร์ประจำชั้นผู้คอยต้อนรับอยู่"

ม.จ. อรอำไพ โกมารกุล เกษมสันต์และคุณแม่บุญประจักษ์ ซึ่งเป็นนักเรียนในขณะนั้นเล่าว่า “ในเวลานั้น ท่านทรงดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้ามีพระชนมพรรษาประมาณ 3 ปีเศษ ๆ วันแรกที่พระบรมราชชนนีทรงนำพระโอรสทั้งสองพระองค์ลงจากรถ ท่านทรงเครื่องแบบนักเรียนชั้นอนุบาล Kindergarten มีพระพี่เลี้ยงเดินถือตะกร้าหวายบรรจุกระติกนมและกล่องแซนด์วิช ท่านเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวา ไม่อยู่นิ่ง ๆ เสวยแล้วก็ทรงวิ่งไล่จับกันอยู่ที่ลานเล่น วันหนึ่ง มาแมร์ มารี เดอลูรดส์ เดินเฝ้าเวรอยู่ที่ลานเล่น แล้วไปหยุดหันหลังให้กับเสาต้นหนึ่ง ทั้งสองพระองค์ทรงเล่นกระโดดเชือกอยู่กับเพื่อน ๆ ทรงช่วยกันเอาเชือกพันเสา แล้วพันมาแมร์ไว้กับเสา โดยมาแมร์มารู้ตัวเอาก็ต่อเมื่อจะเดินก็เดินไม่ออก มาแมร์หันมาดุแกมยิ้มว่า "You are naughty boys." ท่านก็ทรงทำท่าขอโทษ ทรงพระสรวล แล้วก็วิ่งเล่นต่อกับเพื่อนๆ

พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลาออกจากโรงเรียนเมื่อพระชนมพรรษาได้ 5 พรรษาเศษ เพราะพระสุขภาพขององค์พี่ไม่สู้จะแข็งแรง แพทย์ทูลแนะนำพระบรมราชชนนีให้พาไปประทับที่ประเทศที่มีอากาศเย็นหน่อย ท่านจึงต้องทรงออกจากโรงเรียน ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทุกคนที่มีพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 พระองค์ เสด็จมาทรงศึกษาเมื่อยังทรงพระเยาว์ ณ โรงเรียนแห่งนี้ และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสุพัฒนา อาทรไผทนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และผู้บริหารโรงเรียนเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นในสวนหลวง ร.9 และปรับปรุงบึงมักกะสัน โครงการในพระราชดำริ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน